ΟΙ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΜΑΣ

Μελέτες, αδειοδοτήσεις και υπηρεσίες τεχνικού ασφαλείας.

Οι υπηρεσίες μας

Το πεδίο δραστηριοτήτων μας περιλαμβάνει:

Ηλεκτρομηχανολογικές μελέτες

Ηλεκτρομηχανολογικές μελέτες

 • Μελέτη – Επίβλεψη Η/Μ εγκαταστάσεων εφαρμογής για επαγγελματικούς χώρους και κατοικίες
 • Μελέτη – Επίβλεψη Η/Μ εγκαταστάσεων για έκδοση αδειών δόμησης
 • Σύνταξη τεχνικών εκθέσεων Η/Μ εγκαταστάσεων για ρύθμιση αυθαιρέτων με τους νόμους 4178/13 & 4495/17

Έκδοση Αδειών Λειτουργίας Καταστημάτων Υγειονομικού Ενδιαφέροντος

Έκδοση Αδειών Λειτουργίας Καταστημάτων Υγειονομικού Ενδιαφέροντος

 • Καταστημάτων εστίασης (Καφέ, Μπαρ, Εστιατόρια)
 • Κέντρων Διασκέδασης
 • Καταστημάτων Παροχής Υπηρεσιών (Κομμωτήρια, Περιποίησης Άκρων)

Έκδοση Αδειών Λειτουργίας Τουριστικών Καταλυμάτων

Έκδοση Αδειών Λειτουργίας Τουριστικών Καταλυμάτων

 • Καταλυμάτων με κατηγοριοποίηση ‘Αστέρων’
 • Καταλυμάτων με κατηγοριοποίηση ‘Κλειδιών’
 • Κολυμβητικών Δεξαμενών εντός των καταλυμάτων
 • Καταστημάτων υγειονομικού ενδιαφέροντος εντός καταλυμάτων

Έκδοση Αδειών Λειτουργίας Βιοτεχνιών / Βιομηχανιών

Έκδοση Αδειών Λειτουργίας Βιοτεχνιών / Βιομηχανιών

 • Επιχειρήσεων μεταποιητικού τομέα (Ξυλουργεία, Εργαστήρια Αλουμινίου κλπ)
 • Αρτοποιείων
 • Εργαστηρίων Τροφίμων (Catering)
 • Εργαστηρίων Ζαχαροπλαστικής

Μελέτες πυρασφάλειας

Μελέτες πυρασφάλειας

 • Σύνταξη μελετών για όλες τις χρήσεις κτιρίων
 • Σύνταξη μελετών για εγκαταστάσεις πυρασφάλειας (πυρανίχνευση, πυρόσβεση)
 • Σύνταξη μελετών για χρήση προπανίου και αδειοδότηση από την πυροσβεστική υπηρεσία
 • Έκδοση πιστοποιητικών πυρασφάλειας

Μελέτες φυσικού αερίου

Μελέτες φυσικού αερίου

 • Σύνταξη μελετών δικτύου φυσικού αερίου
 • Έκδοση πιστοποιητικών αντοχής και στεγανότητας
 • Έκδοση αδειών χρήσης από την Εταιρεία Διανομής Αερίου

Περιβαλλοντικές Μελέτες

Περιβαλλοντικές Μελέτες

 • Σύνταξη μελετών περιβαλλοντικών επιπτώσεων
 • Σύνταξη μελετών πρότυπων περιβαλλοντικών δεσμεύσεων
 • Τήρηση Ηλεκτρονικού Μητρώου Αποβλήτων
 • Τήρηση Μητρώου Αερίων Θερμοκηπίου

Υπηρεσίες Τεχνικού Ασφαλείας

Υπηρεσίες Τεχνικού Ασφαλείας

 • Εκτιμήσεις Επαγγελματικού Κινδύνου
 • Συμβουλευτική υποστήριξη επιχειρήσεων σε θέματα ασφάλειας και υγείας
 • Κατάρτιση και εφαρμογή των προγραμμάτων εκπαίδευσης των εργαζομένων σε θέματα υγείας και ασφάλειας της εργασίας
 • Διερεύνηση συμβάντων και προτάσεις αποτροπής τους

Ενεργειακές μελέτες

Ενεργειακές μελέτες

 • Μελέτες κτιρίων με βάση τον Κανονισμό Ενεργειακής Απόδοσης – ΚΕΝΑΚ
 • Πιστοποιητικά Ενεργειακής Απόδοσης Κτιρίων
 • Συμβουλευτική ενεργειακής αναβάθμισης κτιρίων