ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΔΙΜΗΔΗΣ ΚΑΙ ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ

ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ

ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΔΙΜΗΔΗΣ
ΚΑΙ ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ

ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ

Υπηρεσίες

ΜΕΛΕΤΕΣ

 • Η/Μ εγκαταστάσεων
 • Πυρασφάλειας
 • Φυσικού αερίου
 • Περιβαλλοντικών επιπτώσεων
 • Ενεργειακές μελέτες

ΑΔΕΙΟΔΟΤΗΣΕΙΣ

 • Καταστήματα υγειονομικού ενδιαφέροντος
 • Βιομηχανίες/Βιοτεχνίες
 • Τουριστικά καταλύματα
 • Γυμναστήρια
 • Επαγγελματικά εργαστήρια

ΔΙΑΦΟΡΑ

 • Υπηρεσίες τεχνικού ασφαλείας
 • Εκτίμηση επαγγελματικού κινδύνου
 • Πιστοποιητικά ενεργειακής απόδοσης
 • Τεχνικές εκθέσεις για ρύθμιση αυθαιρέτων
Οι υπηρεσίες μας

Υπηρεσίες

ΜΕΛΕΤΕΣ

 • Η/Μ εγκαταστάσεων
 • Πυρασφάλειας
 • Φυσικού αερίου
 • Περιβαλλοντικών επιπτώσεων
 • Ενεργειακές μελέτες

ΑΔΕΙΟΔΟΤΗΣΕΙΣ

 • Καταστήματα υγειονομικού ενδιαφέροντος
 • Βιομηχανίες/Βιοτεχνίες
 • Τουριστικά καταλύματα
 • Γυμναστήρια
 • Επαγγελματικά εργαστήρια

ΔΙΑΦΟΡΑ

 • Υπηρεσίες τεχνικού ασφαλείας
 • Εκτίμηση επαγγελματικού κινδύνου
 • Πιστοποιητικά ενεργειακής απόδοσης
 • Τεχνικές εκθέσεις για ρύθμιση αυθαιρέτων
Οι υπηρεσίες μας
Οι υπηρεσίες μας

Πρόσφατα έργα

3 alfa home2021-12-20T08:58:53+00:00
Alterlife home2021-12-20T08:59:11+00:00
KFC home2021-12-20T09:00:12+00:00
kioskys home2022-05-10T12:41:09+00:00
Όλα τα έργα μας
Όλα τα έργα μας

Μας εμπιστεύθηκαν